Lawton-rør
Flere
Lawton rør av kobberrør i samsvar med CE-merkingsforskriften.

Våre EN 1057-rør viser både CE-merking og BSI Kitemark. Dette er vår forsikring om at disse produktene har blitt testet uavhengig av hverandre i samsvar med passende standarder.

Hva er en CE-merking?

Mange produkter må oppfylle lovbestemte krav før de kan selges innen Det europeiske fellesskap. CE-merkede produkter oppfyller alle kravene i europeisk lovgivning.

VVS CE-merking
Last ned