Lawton Tubes
Snarare
Vi strävar efter att ge våra kunder de rättvisaste priserna. Priserna vi erbjuder på kopparrör kommer att återspegla de officiella kopparpriserna från London Metal Exchange (LME).
Historiska metallprisdata
Kopparpriser £ / ton
 
Månatligt högt
 
Månatligt lågt
 
Årlig hög
 
Årlig låg