Lawton Tubes
Snarare

Storbritannien och internationell leverans

Vi erbjuder leverans- och logistiktjänster i Storbritannien och internationellt. Vi har skickat till alla kontinenter, från skräddarsydda batchprodukter till hela kopparsystem för nya sjukhusbyggnader, villor och tjänster i skyskrapor. Vi använder överliggande kranar för lastning och lossning, vilket innebär att skador minimeras.

Vi har till och med vår egen lastbilsflotta och specialutbildade förare för att säkerställa att dina produkter kommer i samma skick som de lämnar vår fabrik. Våra förare hjälper till och med lossning och kontroll av varor där det är möjligt.

Leveransspårning

Vår brittiska lastbilsflotta har alla satellitspårningssystem, vilket gör att vårt team kan ge dig "realtidsuppdateringar" när du kan förvänta dig din leverans.

Leveranstider

Vi strävar efter att leverera alla klientorder inom Storbritannien, inom 2-5 arbetsdagar från orderplacering. För stora skräddarsydda beställningar kan denna ledtid öka.

FORS Bronze The Lawton Tube Co Ltd
Download

Vänligen kontakta vår vänlig kundtjänst team för mer information om våra brittiska och internationella leveranstjänster.