Lawton Tubes
Snarare
Lawton rörledningar av koppar överensstämmer med CE-märkningsregler.

Våra EN 1057-rör visar både CE-märkning och BSI Kitemark. Detta är vår försäkran om att dessa produkter har testats oberoende enligt lämpliga standarder.

Vad är en CE-märkning?

Många produkter måste uppfylla lagstadgade krav innan de kan säljas inom Europeiska gemenskapen. CE-märkta produkter uppfyller alla krav i den europeiska lagstiftningen.

VVS CE-märkning
Download